Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) tímto uděluji firmě Epic s.r.o., Strážkovice 157, 37401 Strážkovice, souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů, emailové adresy a telefonního čísla pro účel zpracování:

  • Objednávky zboží a služeb
  • Osobní údaje budou po udělení souhlasu zpracovány do programu Ověřeno zákazníky po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu v souladu se skartačním řádem a příslušnými zákonnými ustanoveními.
  • zasílání nově vygenerovaných hesel

Osobní údaje budou firmou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu.

 

Váš e-mail:

 

Souhlas se zpracováním Osobních údajů k uvedeným účelům lze kdykoli odvolat na stejné adrese zaškrtnutím políčka „Ne, nesouhlasím“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 


 

Souhlas se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky a zbozi.cz

Váš e-mail:

 

 

Osobní údaje nebudou při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.